EU FONDOVI

Europska unija sufinancira projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke Faber kroz informatizaciju poslovanja“ 

Na dan 23.03.2020. godine Faber d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je proveo projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke Faber kroz informatizaciju poslovanja“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. 

Projektom „Jačanje konkurentnosti tvrtke Faber kroz informatizaciju poslovanja“ unaprijedit će se poslovanje i učinkovitost tvrtke kroz informatizaciju i operacionalizaciju poslovnih procesa, odnosno nabavu hardverske i softverske IKT opreme. Projektom će se zaposlenicima dugoročno ubrzati i olakšati svakodnevno poslovanje kroz novousvojena znanja, doprinijeti novim načinima prezentacije proizvoda i usluga tvrtke, smanjenju rizika instaliranjem antivirusne zaštite te nabavom i primjenom novih računala za backup pohranu podataka, olakšanom vođenju evidencije radnog vremena i obračuna plaća, povećanju sigurnosti platnih prometa, lakšoj organizaciji i koordinaciji svih procesa, unaprjeđenju komercijalnih i promotivnih aktivnosti, praćenju izvora nabave, kvalitetnijoj elektronskoj komunikaciji s kupcima i partnerima, podići kvalitetu komunikacije s tržištem kao i otvoriti mogućnosti za razvoj novih projekata. 

Osnovni podaci o projektu
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Faber kroz informatizaciju poslovanja 
Provedba projekta: 02.03.2020. – 02.09.2020. 
Vrijednost projekta: 259.658,75 HRK 
EU sufinanciranje:  143.700,81 HRK 
Korisnik: FABER d.o.o. 
Opći cilj: jačanje konkurentnosti. 
Specifični ciljevi: modernizacija informacijsko-komunikacijske opreme, optimizacija poslovnih procesa tvrtke, jačanje ljudskih potencijala, rast prihoda od 30%. 
Kontakt osoba: Ivan Šumelj   

  www.strukturnifondovi.hr 
www.strukturnifondovi.hr: Op konkurentnost i kohezija